هواشار تجهیز آسیا سری رامتین

نمایش دادن همه 3 نتیجه

سری رامتین مدل AV-R-01

 1. قابلیت انتقال مواد تا 1 تن بر ساعت

 2. دارای موتور سایدچنل

 3. شش ماه گارانتی

 4. امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12متر در ارتفاع یا 60متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع

 5. انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط

 6. امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین

 7. دستگاه با برق کار می کند.

 8. میزان مصرف برق 8 کیلووات برساعت

 9. مناسب برای انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا ، آرد و پودر با ابعاد بیشتر از 50 میکرون و…

سری رامتین مدل AV-R-05

 1. قابلیت انتقال مواد تا 5 تن بر ساعت

 2. دارای موتور سایدچنل

 3. شش ماه گارانتی

 4. امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12متر در ارتفاع یا 60متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع

 5. انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط

 6. امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین

 7. دستگاه با برق کار می کند.

 8. میزان مصرف برق 8 کیلووات برساعت

 9. مناسب برای انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا ، آرد و پودر با ابعاد بیشتر از 50 میکرون و…

سری رامتین مدل AV-R-10

1. مواد تا 10 تن بر ساعت

2. دارای موتور سایدچنل

3. شش ماه گارانتی

4.امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12متر در ارتفاع یا 60متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع

5.انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط

6.امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین

7.دستگاه با برق کار می کند.

8. میزان مصرف برق 16 کیلووات برساعت

9. مناسب برای انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا ، آرد و پودر با ابعاد بیشتر از 50 میکرون و…