فروشگاه

نمایش 1–12 از 18 نتیجه

AC-K-0.75

۱- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2- قابلیت انتقال مواد از 80کیلوگرم برساعت 3- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 4 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7- دستگاه با کمپرسور کار می کند 8- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9- مناسب برای مشاغل خانگی 10- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-1

۱- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2- قابلیت انتقال مواد از 100کیلوگرم برساعت 3- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 4 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7- دستگاه با کمپرسور کار می کند 8- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9- مناسب برای مشاغل خانگی 10- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-1.25

1- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2- قابلیت انتقال مواد از 120 کیلوگرم برساعت 3- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 5 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7- دستگاه با کمپرسور کار می کند 8- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9- مناسب برای مشاغل خانگی 10- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-1.5

1- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2- قابلیت انتقال مواد از 200 کیلوگرم برساعت 3- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 5 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7- دستگاه با کمپرسور کار می کند 8- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9- مناسب برای مشاغل خانگی و صنایع کوچک 10- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-2

۱- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط ۲- قابلیت انتقال مواد از 350 کیلوگرم برساعت ۳- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 8 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع ۴- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی ۵- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین ۶- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش ۷- دستگاه با کمپرسور کار می کند ۸- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… ۹- مناسب برای صنایع کوچک و بزرگ ۱۰- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-2.5

1- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2- قابلیت انتقال مواد از 700 کیلوگرم برساعت 3- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7- دستگاه با کمپرسور کار می کند 8- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9- مناسب برای صنایع کوچک و بزرگ 10- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-3

1- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2- قابلیت انتقال مواد از 1 تن برساعت 3- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7- دستگاه با کمپرسور اسکرو کار می کند 8- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9- مناسب برای صنایع بزرگ 10- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-4

1- انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2- قابلیت انتقال مواد از 1200 کیلوگرم برساعت 3- امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4- امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5- امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6- شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7- دستگاه با کمپرسور اسکرو کار می کند 8- قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9- مناسب برای صنایع بزرگ 10- جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

AC-K-5

1. انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 2. قابلیت انتقال مواد از 1400 کیلوگرم برساعت 3. امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12 متر در ارتفاع یا 40متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 4. امکان نصب نمایشگر دقیق توزین مواد انتقالی 5. امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 6. شش ماه گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش 7. دستگاه با کمپرسور کار می کند 8. قابلیت انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا و… 9. مناسب برای صنایع بزرگ 10. جایگزین برای بالابر در فیدر دستگاهها

سری آریا مدل AV-A-10 با روتس بلوئر

1. قابلیت انتقال مواد تا ۱۰ تن بر ساعت 2. دارای موتور روتس بلوئر روبوسکی ایتالیا 3. شش ماه گارانتی 4. امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12متر در ارتفاع یا 60متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 5. انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 6. امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 7. دستگاه با برق کار می کند. 8. میزان مصرف برق ۲۲ کیلووات برساعت 9. مناسب برای انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا ، آرد و پودر با ابعاد بیشتر از 50 میکرون و…

سری آریا مدل AV-A-15 با روتس بلوئر

1. قابلیت انتقال مواد تا ۱۵ تن بر ساعت 2. دارای موتور روتس بلوئر روبوسکی ایتالیا 3. شش ماه گارانتی 4. امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12متر در ارتفاع یا 60متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 5. انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 6. امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 7. دستگاه با برق کار می کند. 8. میزان مصرف برق ۳۷ کیلووات برساعت 9. مناسب برای انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا ، آرد و پودر با ابعاد بیشتر از 50 میکرون و…

سری آریا مدل AV-A-20 با روتس بلوئر

1. قابلیت انتقال مواد تا 20 تن بر ساعت 2. دارای موتور روتس بلوئر روبوسکی ایتالیا 3. شش ماه گارانتی 4. امکان ساخت مسیر انتقال مواد تا 12متر در ارتفاع یا 60متر در طول و یا بطور ترکیبی در طول و ارتفاع 5. انتقال سریع و بهداشتی مواد داخل لوله و عدم آلودگی محیط 6. امکان تنظیم وزن مواد انتقالی و قطع شدن عملکرد دستگاه سر وزن معین 7. دستگاه با برق کار می کند. 8. میزان مصرف برق 45 کیلووات برساعت 9. مناسب برای انتقال گرانول، غلات، حبوبات، برنج، گندم، ذرت، سویا ، آرد و پودر با ابعاد بیشتر از 50 میکرون و…